Viva Plaza, 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Ho Chi Minh, 70000, VN. 0825968768
0825968768

Tiến độ thi công Dự án Viva Plaza cập nhập giữa tháng 2/2022

Tiến độ thi công Dự án Viva Plaza cập nhập giữa tháng 2/2022

Tiến độ thi công Dự án Viva Plaza cập nhập giữa tháng 2/2022Tiến độ thi công Dự án Viva Plaza cập nhập giữa tháng 2/2022

Bạn có muốn
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Đồng ý Không
Tel: 0825968768
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/vivaplaza168